SØVN

UDEN SØVN OG HVILE GÅR DET SJÆLDENT GODT

Ordsproget “du kan sove, når du bliver gammel”, er noget værre vrøvl!

For hvis du ikke sover nok i længere perioder ad gangen, så ældes du meget hurtigere, end du burde og din risiko for en lang række velfærdssygdomme og helbredsproblemer øges.

Og på den korte bane bliver du træt, sur og vil have forringet koncentration, indlæringsevne og finmotorik.

Kort og godt: Søvn er ret vigtigt for dit velvære og din sundhed både på den korte og lange bane.

Desværre er søvn en ting, der alt for ofte nedprioriteres, eller hvis vigtighed slet ikke står mennesker klar.

Kronisk søvnmangel eller -underskud, viser sig at være skadeligt, ligesom det er ikke at motionere og bevæge sig, at spise usundt eller ikke at få nok grøntsager, at være markant overvægtig og næsten lige så skadeligt, som at ryge.

Prisen for kronisk søvnmangel er øget inflammation, større risiko for sundhedsskadelig overvægt, øge risiko for hjertekar og -kredsløbsproblemer, øget risiko for sindslidelser, øget stressrespons, nedsat forbrænding, øget risiko for ADHD og muligvis øget risiko for demens og Alzheimers.

Og ved utilstrækkelig søvn mindskes effekten af træning og motion markant; vægttab halveres selvom man følger et effektivt kost- og motionsprogram.

Desuden leder kronisk søvnunderskud til en mangel på overskud og ressourcer til at lave andre livsstilsændringer, selvom de måtte være nødvendige.